Teksten uit de Hemel

 

God zei :

Wees een licht voor de wereld. Het is niet aan jou te wachten tot de wereld jou verlicht. Jij bent degene die Ik gezonden heb om de wereld te verlichten. Wees het Licht van de Wereld. Verlicht jezelf,en je zult duisternis uit een hart na het andere wissen.

Jij bent Mijn mooie lichtmaker. Laten We vandaag over licht sprekenen het woord liefde voor een andere dag bewaren. Jij bent een engel van licht, anders niets. Jouw status als mens is tijdelijk. Een tijdlang neem je de plaats van een mens in. Toch is je echte status Wezen van Licht. Je bent een zon die helderder en helderder wordt. De essentie van jou is Mijn licht. Wat anders kan het licht van de wereld zijn dan Mijn licht dat schijnt opdat allen het zien.

Sta de wereld bij. Verhef hem. Begin met jezelf. Als je jezelf verheft, dan verhef je een groot aantal.

Het leven gaat niet zozeer om jou. Jij draait om de wereld en verder. Een boodschapper levert de boodschappen af die hem gegeven zijn om af te leveren. De boodschapper denkt niet: "Waar heb ik op dit moment zin in? Waar wil ik zijn? Wat wil ik?".

Een boodschapper bezorgt de boodschappen die hem gegeven zijn om af te leveren en hij levert ze in goede genade af.

Hij weet dat hij voor meer is dan zichzelf. Het is te klein voor een Boodschapper van God om aan zichzelf te denken. Hij heeft boodschappen af te geven en dit is wat hij ter harte neemt, en dit isw at hij geeft. Hij laat de hem toevertrouwde boodschappen overal achter en dus verlicht hij de wereld.

Wat een enorm ding is licht. Niets anders dan licht is werkelijk.En dus is hij realistisch. Hij doet zijn trui uit en laat Mijn licht zo voor de mensen schijnen. Het is niet zijn persoonlijk licht,begrijp je. Dit is niet charisma waarover We praten. Dit is geen persoonlijk magnetisme. Een Boodschapper van God is niet in zichzelf genesteld. Genesteld in zichzelf geeft geen geluk.

Een boodschapper van God zoekt geluk voor anderen, want dat is zijn doel. Hij legt de rode loper voor anderen uit en opent het Universum voor hen. Hij helpt hen in groene weiden neer te liggen. Hij troost hun zielen. Hij spreekt hun zielen aan. Hij is een spreker van harten.Hij opent harten en zo vermenigvuldigt hij het Licht van God. Hij is dienstbaar aan allen. Zijn roep is Wij en nooit ik. Hij speelt een enorme rol in de eenmaking van de wereld. Hij weet Wiens Kroon hijdraagt. Die is niet voor zijn verheerlijking. Hij geeft de kroon die hij draagt aan allen. Hij neemt zijn kroon af en zo verspreidt hij het Licht van God, niet in zijn eigen belang, maar in het belang van dewereld en al zijn leden.

Hij treuzelt niet. Hij geniet, maar hij talmt niet. Hij zoekt nie tbehalve dat hij zoekt te geven en dus geeft hij universeel. Hij draait een bliksemflits van licht rond en die landt hier noch daar, maar overal. Dit is wat het Licht van de Wereld zijn betekent.

Iedereen pakt het licht op en iedereen wordt het Licht van de Wereld en dan is de wereld licht, en alle harten zijn licht, en Zegenis uw naam, want je geeft licht, bent blij licht te geven zonder ee ngedachte aan je eigen glorie, maar ter wille van Mij en al die andere Wezens van licht die je graag verlicht. En dus, wie is er om te bedanken, wie is er uit te kiezen als allen licht zijn en licht alles is. Zeker niet jouw individuele zelf, want wat er voor jou toe doet is de God Zelf van alle Licht in de Wereld waarop jij je licht schijnt.

 

God zei :


Je bent nooit begonnen en nooit geëindigd, jij die altijd was en altijd bent, begint nu aan een nieuw avontuur van het leven. Dromen worden gerealiseerd. Hoop wordt een betekenisloos woord. Er is geen behoefte aan hoop. Hoop is verfomfaaid. Hoop? Wat is dat, wanneer alles wat je wenst zal uitkomen. In een oogwenk.

Waarheid is altijd echt geweest. En jij, ondanks al jouw huichelarij in de wereld, bent echt. Je hart weet veel meer dan jij gelooft dat het weet.

Je staat op het punt om de lang gezochte verlichting te vinden. Je tikt de weegschaal aan. Alles wat je wenst vliegt naar je toe, en het vliegt op de vleugels van de engelen. Wat zijn engelen anders dan flarden van mijn gedachten? En wat zijn jullie, Mijn geliefden, wat zijn jullie?

Nu ga je beginnen met genoeg aan jezelf te denken. Je gaat beginnen met het opstijgen naar waar je bent en altijd al was.

Je bent overrompeld door het leven. Nu ben je langzaam aan he tontwaken. Je hebt één leven, één leven dat voortduurt, en het is verlicht, alleen heb jij het niet gezien. Alles wat je nu aan het doen bent is beginnen te zien met je linker hand en met je rechter. Je begint het Licht van Alles te zien en te ervaren. Je begint met vreugde het Licht van Alles te zien en ontdekt dat het jouw Zelf is wat je ziet. In halfdonker is het moeilijk om de kleine lettertjes te lezen. In het volle licht is, wat er altijd was, makkelijk te zien.

Door welk gezwoeg je ook heen gaat, een blinddoek wordt verwijderd.Het leven zelf is de blinddoeken aan het verwijderen. Wat je ook dacht dat je leven is, wat het ook leek te zijn, je wordt nu als een valk bij wie de oogkleppen voor zijn ogen verwijderd worden, en je vliegt naar waar de schoonheid is. Je bent schoonheid, die naar schoonheid vliegt.

Jij bent Mijn gedachte die zichzelf durft te zijn. Je haalt de duisternis in. Het betekent niets voor je. Jij bent het Licht van Alles dat de duisternis inhaalt en het doet verdwijnen van het aangezicht der Aarde.

Alles waar je naar verlangde is je zelf, en nu zal je zelf waarheid worden in al zijn glorie. Het zal vlak voor je ogen waarheid worden.

De glorie van God is hier. Zij is gewoon onder je oogleden. Zij is in de palm van je hand. Zij is niet langer iets wat je geheim houdt voor jezelf.

Alles stijgt, stijgt, stijgt, stijgt naar Mij. Dacht je dat je buitengesloten zou worden? Dacht jij dat jij, de glorie van Mijn Schepping, niet zou opstijgen met de vogels en al de engelen? Je bent nooit gevallen. In welke schande de wereld je mag hebben vastgehouden,zij hebben zich vergist, en jij ook. Nu opent de gouden dooier van het leven zich en jij, die goud bent, ziet goud, kent goud en weet dat goud jouw Ware Zijn is.

Welke misvattingen heb je geloofd! Nu heb je de Waarheid om in te geloven. De waarheid verlangt geen geloof. Waarheid is alleen van zichzelf afhankelijk, en je zult niet langer vasthouden aan de teugels van valse overtuigingen die uit jou voortkwamen.

Nu zie je de Waarheid, spreekt de Waarheid, verkondigt deWaarheid.

Je trekt de oogleden van de dageraad open. Dit is de dageraad vande verlichting. Het is niet van jou. Het is Mijn Verlichting die doorhet Universum snelt. Mijn dromen komen uit, en dat betekent dat jouw dromen ook uitkomen. Nu ben je een groot denker en een groot ontvange rvan je eigen gedachten. Denk hoogstaand. Jij omvat het hele Universumen het Licht Dat Eraan Voorbij Gaat. En Ik word door jou omringd.

God zei

Beroemdheid is de jouwe. Jij behoort tot de sterren. Vanaf het begin der tijden, vanaf het berekende begin der wereld, kwamen jij ende sterren tevoorschijn en jullie knipperden met je ogen inverwondering. Er viel sterlicht op de Aarde en het licht was hetjouwe. Je reisde op de stralen van sterlicht en je reist nog steeds.

Je bent veel meer dan een bewoner van de Aarde. Je bent veel meer dan een bewoner van een melkweg of alle melkwegen of alle Universums.Je bent veel meer dan welke verbeelding ook. Je bent veel meer dan je doorgrondt, want je ziet slechts aspecten van jouw zelf. Je hebt van je Zelf weggekeken. Je bent het licht vergeten dat Ik jou nagelaten heb. Je bent het vergeten.

En nu begin je je te herinneren. Je hebt een vaag idee. Meestal weet je niet echt hoe je met deze vage ideeën om moet gaan, dus zet je ze weg om een andere keer op te pakken. Het zou je de adem benemen als je zelfs maar een flauw idee van Wie en Wat je bent zou kunnen accepteren. Een vaag idee van jou verlangt ernaar een openbaring teworden.

Er is geen spiegel op Aarde die jouw luister kan bevatten. Alle spiegels zouden barsten. Het is alsof alle spiegels al gebarsten zijn,want je ziet niet jezelf maar een geschonden beeld van jezelf, een verbrijzeld gespat van jezelf. En wat je wel ziet is een verbijsterende reflectie, een nietige reflectie zelfs niet half gereflecteerd, want je vreest dat je verblind zou worden als je een glimp van jezelf zou hebben die het belang van het menselijk leven teboven gaat.

De wereld die jij ziet is niet de wereld die Ik zie. Wie van Ons heeft een beter gezichtsvermogen? Kun jij toegeven dat je je ogen voor jezelf hebt gesloten? Je zit op een diamantmijn en je ziet gebroken glas. Je bent een goudmijn van liefde, en je speelt een kinderspel met diverse emoties, terwijl je er grote opwinding over maakt, en tegen jezelf doet dat je dit kleine schilderij bent dat je ziet in de gebroken spiegel van je hart.

Kom buiten om met Mij te spelen. Genoeg geweest met verstoppertje.Genoeg geweest met verstoppen. Gebruik je ogen. Als je jezelf recht inde ogen zou kijken, zou je het schitterend licht beginnen te zien dat de stralen van de zon evenaart, schitterend licht dat de zonnestralen zou kunnen overtreffen. Je zou het licht beginnen te zien en je zou erdoor gevoed worden en je zou dit prachtige licht van Ons voortdurend overal zonder ophouden uitwerpen.

Het is goed te weten Wie je bent. Wat is er een contrast tussen jouw voorgewende zelf en jouw Werkelijke Zelf. Natuurlijk heb je het helemaal achterstevoren. Wat je neigt Werkelijkheid te noemen, is louter een vlam in de pan. De Waarheid is dat jij en je broeders en zusters schitterend licht zijn dat je ziet als aparte scherven glas.Er is een beter kijkglas, geliefden, en dat is je ziel die jou het Grote licht van het Universum maakt.

In dit lichaam van jou, heb je jezelf klein gezien. Vandaag, nu,zie jezelf anders. Kruipende insecten bestaan, maar daar ben jij niet één van. Jij staat rechtop. Jouw licht reikt tot aan de Hemel. Jij bent moedig en fier. Je bent het Licht van de Hemel waar je naar zoekt.

Kijk naar binnen. Vind je licht van binnen en dan zul je de sterren verlichten. De sterren zullen naar jou kijken. De sterren zullen proberen jouw licht te evenaren. Je bent een reiziger van licht. Di tis hoe je overal reikt. Je reist op lichtstralen die je op he togenblik zoekt. Deze lichtstralen zijn Wie je bent. Je bent geen schepsel. Je bent Licht. Je bent Mijn licht. Je bent het Licht van de Wereld. Zeg het. Zeg: "Ik ben het Licht van de Wereld".

 

Lichamelijke schoonheid is tijdelijk, maar niet de schoonheid van je ziel. Jouw gewaarzijn van de schoonheid van een ziel en het gewaarzijn van de schoonheid van jouw ziel groeien en groeien. Je bent gewaarzijn dat groeit. Jij bent bewustzijn dat groeit. Jij bent bewustzijn dat tot zijn recht komt.

Je maakt afspraken met het bewustzijn. Wij, jij en Ik, de schijnbare twee van Ons, zweren meer samen. De twee-staps wordt de EenStap. Je komt dichter bij Mij. Ik kan niet dichter bij jou komen. Ik was altijd bij je. Ik was bij jou in de bloei van je jeugd, en nu zijn jullie meer bij Mij. Je bent bezig met Mij, en dus heb Ik je naar voren genodigd.

De ziel groeit en toch wordt de ziel nooit oud. In de wereld,worden sommige zielen oude zielen genoemd, omdat ze vele malen de ronde gemaakt hebben. Zielen groeien, maar toch blijven alle zielen in de dauw van hun jeugd.

Nu komt je ziel uit haar schuilplaats, en je zoekt er meer naar, endus wordt je ziel meer onthuld , en je hecht er meer waarde aan.

Je kunt je ziel niet zien in de spiegel. Je kunt er geen make-up aan toevoegen. Je hoeft niet te proberen om je ziel te laten afvallen.Je ziel kan alleen zijn zoals zij is, een prachtig groeiend iets waar je tot nu toe misschien nog niet veel aandacht aan besteedde. Nu is je ziel aan de beurt om jouw aandacht te krijgen.

Je ziel is altijd groeiende. Je ziel groeit met of zonder jouw aandacht. En nu ben je klaar om je te concentreren op de groei van je ziel, wat een andere manier is om te zeggen: focus je op Mij, God.

Je lichaam had zijn hoogtijdagen, en nu is je lichaam minder belangrijk in je leven. Nu ontspan jij je in de essentie van jezelf.Voorbij zijn de jaren die We de Jaren van het Lichaam zouden kunnen noemen. Vanuit jouw standpunt, laat het lichaam je in de steek, plooit jou met rimpels en zo. De populariteit van de fysieke jij is minder.Nu is je denkgeest minder met zichzelf bezig. Als je geluk hebt, kom je toe aan de Jaren van de Ziel, de Jaren van het Overwicht van de Ziel, de Jaren van Dichterbij Komen tot Hetgeen het Meest Belangrijk Is