Ascendedmastershealings
Welkom op

 

 

 

ASCENDED MASTERS   OPGEVAREN MEESTERS  OPGESTEGEN MEESTERS........

Jullie hebben er waarschijnlijk al wel van gehoord.

Wie zijn ze? wat doen ze?

Als kind wist ik het dat Ze er waren, het was voor mij normaal, maar behalve bij Jezus en Moeder Maria en Merlijn en Melchior plakte ik bij sommige wel een andere naam. Ze waren er gelukkig nooit boos om. Het is voor mij een normaal gegeven en ik ben blij dat ik dit kon ervaren van jongsaf aan. Ik ben blij dat na al die jaren ik nog steeds met hen mag werken. Boodschappen mag doorgeven aan de mensen die bij mij komen, healings en inwijdingen mag geven.

In heel mijn spirituele carrière heb ik hen 2 maal in levende lijve ontmoet. De allereerste keer was het een man en een vrouw. En de eerste ontmoeting vond plaats nadat ik reageerde op een advertentie om een bepaald product te verdelen in mijn praktijk. Ik kon het allemaal niet goed plaatsen, maar vond dat "er iets was". De 2de ontmoeting gaf me terstond duidelijkheid, zij vertelden me 2 dingen die niemand kon weten.Toen ik hen vroeg hoe weten jullie dat, kreeg ik als antwoord: wij zijn de Grote Witte Broederschap. Ik viel bijna van mijn stoel. Jullie kunnen al raden dat ik hen met honderden vragen opgezadeld heb, en ik heb op alles een antwoord gekregen. Er viel een heel deel van mijn puzzelstukken in elkaar. Ik was zo gelukkig,niet te beschrijven. Ze hebben mij ook gezegd wanneer de tijd rijp was, niet alleen voor mij, maar ook voor de mensen die ik zou mogen begeleiden. Dit is nu volop aan de gang. Zelfs nu in een sneltempo.

Een jaar na hun ontmoeting kwam er weer iemand anders op mijn pad. Ook deze persoon wist mij antwoorden te geven op de vragen die ik gesteld had aan Vader (God). Ik had net die dag tevoren een smeekbede geschreven (wat ik regelmatig doe hoor, schrijven en "telefoneren" met "Hierboven" Ook deze persoon zei door wie hij gestuurd was en gaf me het antwoord op mijn prangende vraag.

Ik kreeg ook de toestemming om te werken met de Zegels van Salomon, wat ik nu toch al meer dan 7 jaar doe.Hoge symbolen ter bescherming of voor bepaalde healings

Het is door wat me vorige week te beurt viel dat ik besloot deze extra site te maken. De nadruk te leggen op de Opgestegen Meesters en aan anderen de gelegenheid te geven te ervaren wat healings en inwijdingen met de energieën van Hen kunnen teweeg brengen.Ik kreeg healingsymbolen door en nieuwe methodes die ik mag doorgeven.

Het is onbeschrijfelijk hoe mooi hun boodschappen en methodes zijn. Zoveel Kracht, zoveel Liefde.

Dit alles wil ik met jullie delen

In Licht en Liefde

11/7/2012

 

 

 

 

 

Een jongetje keek naar zijn oma die een brief aan het schrijven was. Op een gegeven moment vroeg hij: Oma, schrijfje een verhaaltje over wat wij samen hebben meegemaakt? Of schrijf je misschien een verhaaltje over mij? Zijn oma stopte met haar brief, glimlachte, en zei: Ik schrijf inderdaad over jou. Maar belangrijker dan de woordjes die ik schrijf,is het potlood waarmee ik schrijf. Ik zou willen dat je later, als je groot bent, net zoals dit potlood wordt.

Het jongetje keek nieuwsgierig naar het potlood, maar kon niets bijzonders ontdekken. Maar het is gewoon maar een potlood! Het is maar hoe je er naar kijkt. Het potlood heeft vijf bijzondere dingen die jou - maar dan moet je ze wel onthouden- tot iemand zullen maken die altijd in vrede met de wereld zal leven...

Ten eerste: Je zult misschien grootse daden verrichten, maar je mag nooit vergeten dat er een hand is die jou leidt.Deze hand noemen we God, en hij zal je altijd leiden volgens zijn wil.

Ten tweede: Af en toe moet je stoppen met schrijven, om de punt te slijpen. Daardoor heeft het potlood een beetje pijn, maar het wordt er wel scherper van. Dus moet je wat pijn kunnen verdragen, het maakt je tot een beter mens.

Ten derde: Als je met een potlood schrijft, kun je altijd uitgommen wat je fout schreef. De les is dat corrigeren wat we gedaan hebben niet slecht is, maar belangrijk, om rechtvaardig door het leven te kunnen gaan.

Ten vierde: Het belangrijkste van het potlood is niet het hout of de buitenkant, maar het grafiet dat erin zit. Dus wees steeds bezorgd om wat er binnen in je gebeurt.

Ten slotte, het vijfde wat een potlood bijzonder maakt: het laat altijd een spoor achter. Besef goed dat alles wat je in je leven doet, sporen zal achterlaten en probeer je daar bewust van te zijn.

 

DE WIND FLUISTERT WIJSHEID

Niemand zal ontkennen dat wijsheid volkomen iets anders is dan intellectualiteit.

Wijsheid is eigenlijk iets ongrijpbaars voor materialistische handen, want b.v. "de wind van de vijandelijkheid waait nooit in het koninkrijk van de wijsheid", hetgeen die wijsheid direct op een zeer afzonderlijke plaats stelt.

De geciteerde Arabische tekst is daarom diepzinniger dan men vermoedt, omdat inspanning nooit in wijsheid resulteert, hoewel gemakzuchtigheid er eveneens verre van blijft.

Wijsheid zetelt in een harmonie tussen verstand en gevoel, het is de evenwichtigheid die ons onbezorgd maakt, doch niet zorgeloos.

Wijze mensen verzwaren hun leven niet door zich nodeloos zorgen te maken, of zich de problemen van anderen op de hals te halen, dan wel de eigen emoties te vermorsen voor nutteloze zaken.

Als we zeggen: de wind fluistert wijsheid, dan bedoelen we: men moet kunnen luisteren naar de ongevormde klanken, men moet kunnen lezen achter de woorden, en kunnen herkennen achter de maskers.

Wijsheid is als een altijd aanwezige trilling om ons heen, zij kan zich overal in ophouden, zowel in de natuur, als in de mens, in een gebouw, als in een onbegrensde ruimte.

Wijsheid is ongrijpbaar, maar kan zijn als een fluwelen mantel, die om onze schouders wordt gelegd, waardoor we ons direct behaaglijk voelen. Het is doelloos te proberen elkander wijs te maken, omdat zij in onszelf ontstaat na handelingen en ervaringen.

Na pijnlijke ervaringen leert men wel zwijgen; na vele vergissingen door onoplettendheid leert men wel luisteren; en na het oplopen van diepsnijdende verwondingen moet men zich wel herinneren; en na de ervaring dat praten geen zoden aan de dijk zet gaat men wel handelen; en het studeren is hetzelfde als onderzoek, het graven naar de kern aller dingen.

Deze studie voltrekt zich tijdens het leven en als men niet wil of uitstelt wordt men door de omstandigheden gedwongen.

Niets is een op zichzelf staande lering, de vijf0 genoemde treden behoren bij elkander; op harde leringen moet zich herinneren volgen b.v.

Iedereen heeft ervaringen, maar hoevelen leren eruit?

Het wiel van geboorte en dood voltrekt zich aan ons allen, en niemand kan zich daaraan onttrekken, maar we hebben zelf in de hand hoeveel draaiingen het voor ons zal maken.

We behoeven niet te hopen op een uitredding of een genade zolang we zelf niets doen.

Wij persoonlijk dragen ertoe bij dat de lichtfrequentie sterker wordt of zwakker, dat heeft niets te maken met een vriendelijke God.

Het is zo primitief om te menen dat alles wel voor ons wordt gedaan of dat we alle narigheid op andermans schouders kunnen werpen of op Gods schouders.

De wetten zijn in hemel en op aarde dezelfde, elk schepsel bewerkt zijn eigen lot en dit staat buiten elke vorm van religiositeit. Er is maar één religio en die woont - als een individuele ster - in de mens zelf.

Het is alleen een gewoonte van velen om zich uiterlijk aan iets te willen vastklampen, en daar veelal het onderscheidingsvermogen ontbreekt, wordt er veel te dikwijls op een verkeerd paard gewed met alle emotionele consequenties daaraan verbonden.

De mens is een individu en geen kuddedier; en daar waar zich kudden concentreren heeft hij slechts de opdracht zich ervan te bevrijden.

Slechts in afgezonderdheid kan men op de juiste wijze luisteren.

Niemand kan zichzelf ontdekken te midden van een massa en niemand kan zich voortdurend voeden aan leringen die op een middenmoot zijn afgesteld en dat is het geval in elke groepering.

Het is onvoorstelbaar hoeveel lessen er schuilen in het observeren van zijn omgeving, het is ook frappant hoeveel men kan vernemen in de eenzaamheid en/of de stilte.

Maar ook dit is een ervaring die volgt na andere leringen.

De vijf Arabische treden zijn stuk voor stuk levenskunstwerken.

Wie betrapt zichzelf er nooit op dat hij zijn mond niet heeft kunnen houden? Of niet kon luisteren? Of totaal vergeten was hoe het voelde om b.v. zijn geloof te verliezen of zijn innerlijke zekerheid?

Wie betreurt het niet op bepaalde momenten NIET te hebben gehandeld of verzuimd te hebben iets te onderzoeken?

Er gaat veel te veel tijd heen met vergissingen, verzuimen en gemakzucht. Ook in spirituele zin moet je "het ijzer smeden als het heet is", dus reageren als je intuïtie zegt dit te moeten doen.

Uitstellen maakt traag en traagheid maakt vlak, onze fijngevoeligheid stompt af.

De wind is een natuurelement dat steeds weer verandering brengt en in die verandering kan een zaadje van wijsheid verborgen liggen.

Hebt u wel eens bemerkt dat het leven één grote draaiing van een rad is, waarbij steeds weer het onderste boven komt en omgekeerd?

Toen de Prediker zei: Er is niets nieuws onder de zon, had hij voor 100% gelijk en nog veel sterker als we misschien menen.

Er wordt aan de natuur niets toegevoegd, er verdwijnt, er verandert, met behulp van dezelfde ingrediënten, maar er komt nooit iets werkelijk nieuws.

Dat geldt voor scheppingen en schepsels.

Vandaar dat de herinnering zo belangrijk is, en dat herinneringen mensen kunnen samenbrengen of van elkander kunnen verwijderen.

De natuur, de kosmos, een schepsel zijn vaten vol herinneringen en alles wat we doen is op herinneringen gebaseerd, al dan niet bewust. Wij worden in wezen geleefd door datgene wat we achter ons en in ons hebben, en als we nu denken: waar blijft dan die veel geprezen vrijheid?

Er is maar één vrijheid: de vrijheid om al dan niet te luisteren, te handelen, te zwijgen, te studeren of het ons te herinneren.

Als we aan deze vijf treden geen gehoor geven WILLEN we eenvoudig niet, en dat is onze vrijheid: we kunnen willen of niet. Deze vrijheid - die een vloek kan zijn - voltrekt zich op alle gebied:

We WILLEN ziek zijn of niet;

we WILLEN stom doen of niet;

we WILLEN ons ergens aan vastklampen of niet.

En uit dit willen of niet willen komen dan gevolgen die een eigen leven gaan leiden en waarvoor - mogelijk - allerlei instituten, sociale en religieuze, in het leven worden geroepen.

De bijzaken leiden ons af van de werkelijke oorzaak en de bijzaken gaan een hoofdrol in ons leven spelen.

Doordat bijzaken ons gaan regeren kunnen we onze levensweg totaal veranderen.

Wijsheid is luisteren naar en zoeken naar onze eigen leid-ster; niet reageren op wat die sterfelijke mens nu zo graag eens zou willen, dat kunnen we doen als voorbijgaand en zeer oppervlakkig tijdverdrijf.

Onze leid-ster spreekt onze onsterfelijke kern aan, en als deze verziekt of kwijnt gevoelt de hele mens zich ongelukkig, en als we NIET luisteren naar wat onze intuïtie daarover zegt krijgen we harde levenslessen, lichamelijk èn geestelijk.

Dat is niet erg, het is een teken dat het kosmische Licht zich nog met ons bemoeit. Maar gevangen blijven in bijzaken en jammeren over onbelangrijkheden, dat is funest.

Elk mens is een waardevol schepsel en daarom heeft hij ook waardevolle dingen te doen in het leven, en waardevolle dingen houden altijd verband met medemenselijkheid en onderzoek.

Als we menen iets vergeten te zijn, of menen te zoeken naar iets dat we verloren hebben, moeten we op onderzoek uitgaan.

En dit kan allerlei aspecten hebben en behoeft niet samen te gaan met boeken lezen, hoewel het niet behoeft te worden uitgesloten.

Op onderzoek uitgaan is alert zijn op kleinigheden die zich overal kunnen voordoen. Iedereen kan van tijd tot tijd een ogenblik wijs zijn en dat maakt vreedzaam en gelukkig.

Wijs zijn maakt het leven gemakkelijker en rijker; en in wezen is het eenvoudig.

We behoeven maar na te gaan uit welk motief we reageren of handelen; is dat motief egocentrisch, heeft het een bijbedoeling, is het materialistisch?

Overleggingen hebben maar al te dikwijls tot doel ons eigen voordeel in ogenschouw te nemen. Wijze reacties zijn spontaan en komen dus van binnenuit, en vloeien voort uit een harmonisch moment tussen gevoel en denken.

Hoe vaker we zulke momenten hebben des te langduriger worden zij; met alle goede gaven is het zo dat gebruik ervan hen vergroot of verdiept.

Met de wijsheid is het niet anders.

Het is een veeg teken als de z.g. spiritualiteit of de religiositeit ons noch verdiept, noch wijzer of geestelijk rijker maakt.

Het spirituele dat we belevendigen verdiept en verwijdt zich; de kleine begaafdheid of de kleine mogelijkheden die we bezitten, worden groter en intensiever als we ervan gebruik maken, indien niet dan kwijnen ze weg.

We staren ons wellicht blind op DE wijsheid, terwijl een vonk van die wijsheid dagelijks aan onze deur klopt; we negeren de mogelijkheid om op het moment suprème wijs te zijn.

Wijs is, niet voortdurend dezelfde ervaringen te moeten herhalen;

wijs is, zich niet te laten provoceren;

wijs is, zich niet door medemensen te laten beïnvloeden;

wijs is, de eigen weg te gaan, ongeacht wat anderen daarvan zeggen;

wijs is, zich van iets los te maken als het ons te veel geestelijk belast.

Wijsheid luistert nooit naar egocentrische motieven.

Het is natuurlijk altijd juist datgene te doen waaraan je behoefte hebt, maar het is juister nog zichzelf af te vragen waardoor die behoefte ontstaat.

Onze behoeften zijn in de loop der eeuwen nl., dermate vervormd dat we behoorlijk zijn afgeweken van de oerbehoeften en de spirituele noodzakelijkheid.

Onze behoeften kleuren ons.

In werkelijkheid kan de mens met zeer weinig toekomen; men schept behoeften uit allerlei twijfelachtige motieven.

Velerlei behoeften ontstaan uit lichamelijke dan wel spirituele zwakte, en aan die behoeften tegemoetkomen vergroot de zwakheid nog.

Iedereen weet dat ontberingen een zeer goede invloed kunnen hebben. Ook geestelijk. Als ik noodgedwongen iets moet ontberen kom ik tot creativiteit, ingenieusiteit en zelfonderzoek.

Als dit niet zo is is dat reeds een teken van ontoereikendheid in het mens-zijn.

Welke bevredigde behoefte draagt bij aan ons geluk?

Dat is een kardinale vraag.

Welke behoefte maakt ons innerlijk rijker?

Alle andere bevredigingen zijn tijdelijk, voorbijgaand, en laten soms een bittere smaak achter. Spirituele bevredigingen worden vaak verward met emotionele bevrediging.

In een tijd waarin mensen emotioneel tekort komen gaan de religie de rol van emotionele stiller spelen.

De psycholoog, de therapeut en de psychiater hebben de plaats van dominee en pastoor ingenomen, nietwaar?

Maar spirituele bevrediging gaat wel wat dieper dan de emoties, het is het stillen van een onuitroeibare honger en hoe meer men ontvangt des te hongeriger wordt men.

Het is een vorm van wijsheid om het verschil te onderkennen tussen intellectuele en/of emotionele bevrediging èn spirituele verzadiging.

Een spirituele voeding verzadigt blijvend, het is voedsel dat je nooit meer afwijst. Het voedt je kern, maakt deze sterker, verandert je.

Er zijn in onze ervaringen waarschijnlijk altijd voedende bestanddelen geweest die van blijvende aard werden.

Er zijn dingen die je je leven lang gebruikt, of die je je herinnert, wellicht schaaf je er wat aan, maar weggooien doe je ze nooit.

Het zijn onsterfelijke waarden en je zult ook kunnen aantonen dat ze waardevol blijven. Mensen kunnen tegen je aanpraten, maar die herinnering, dat waardevolle blijft onaangetast.

Hoe sterker, levendiger die kern word, des te sterker kom je in het leven te staan, maar ook des te wijzer word je.

Het is dus zaak om die kern te vergroten en te verdiepen.

Hoe?

Door te luisteren - het onverklankte op je in laten werken;

door te zwijgen - indien je niets waardevols te zeggen hebt;

door te handelen - als je intuïtie daartoe dringt;

door te onderzoeken de dingen die je waardevol lijken;

en vooral ook door je te herinneren wat je overkomen is of wat je vernomen hebt, dat bespaart je pijnlijke herhalingen en harde lessen.

Bovendien is de herinnering de enige lering waaruit je getuigen kunt, en getuigenissen zijn veel indrukwekkender dan woorden.

Uit dat vat vol herinneringen in onszelf, herinneringen die wellicht slechts enigszins werden vertroebeld, kunnen we wegwijzers vinden die ons twijfelloos de juiste richting wijzen.

Dan behoeven we niet zo nodig iedereen te vragen: Waar is de waarheid? Wat is waardevol? Welke leer is juist?

Het is wel afgezaagd om te herhalen, maar alles is IN ons, we hebben slechts de omstandigheden nodig die ons wakker schudden of herinneringen oprakelen.

Door omstandigheden of ervaringen af te wijzen, omdat "alles in ons zou zijn", komen we er niet, want de teug vergetelheid belet ons duidelijk te onderkennen.

Zoekers op geestelijk niveau zoeken altijd naar aanwijzingen, prikkels, die hun herinnering doen ontwaken, hoewel ze dit meestal niet beseffen.

Een spirituele zoeker zoekt nooit naar vermeerdering van kennis, maar altijd naar verdieping.

Het is nooit de veelheid maar altijd de kwaliteit die de doorslag geeft, althans zeker op geestelijk terrein.

Een mens verfijnt en verrijkt zichzelf door selectie, niet door verzamelwoede.

Het is duidelijk te merken bij de religieuze organisaties: menigten verzamelen verdunt de voeding; selectie kwalificeert de voeding. En zij die de verdunde voeding begeren hebben dus een zwakke spirituele behoefte.

Iemand, die wenst wijs te zijn zoekt voeding die de wijsheid voedt. En de wijsheid is zeer kieskeurig.

Want wijsheid wordt mede gevoed door herinneringen en herinneringen kiezen tevens de voeding uit.

Het is zo juist wat Plato zei en wat ook de Druïden zeiden: de gezamenlijke herinnering verbindt mensen.

Het is de kwaliteit van onze ziel die ons wederzijds doet herkennen en daar kunnen we zelf noch iets aan afdoen, noch iets aan toevoegen.

Het is de wind die ons toefluistert: dat is er één van ons en dan omarmen de zielen elkander.